Печат

Своята Йога практика съм изработил най-вече /Хата-Йога/ на Лучански

Максима

Аз имам сърце чисто като кристал

Ум светъл като слънцето

Душа благородна и необятна като всемира

Дух могъщ като Универсума / Бог/

Аз съм войн на светлината

Дихателни практики

Пълно Йогийски дишане

 

Пълното йогийско дишане се състои от 3 типа дишане

1. Долно /диафрагменно/

2. Средно /ребренно/

3. Горно /ключично/

Долното диафрагмено дишане се дели на 2 вида: Долно коремно-диафрагмено дишане и Долно гръбно-диафрагмено дишане

При дихателните упражнения най-важното е изработване на устойчива, изправена поза. Това се постига при седнало удобно положение, няма значение позата /седнал на земя, стол/ Устойчивата поза се изработва чрез бавно въртеливо движение от талията докато тялото застане като махало в устойчиво равновесие. Гръбначен стълб и глава - идеално изправени, от това следва, че ползата от всички упражнения само при такова изправено положение.ще започнем пълно дихателно упражнение чрез Долно коремно- диафрагмено, защото то е най-важното, то поема 50% от вдишания въздух. Схемата на всички дишания 5 вдишания - 5 задържания-5 издишвания / с АУМ/ - могат за се увеличат до6 или 8 такива при напреднали практики.

Техника на изпълнение на Долно коремно-диафрагмено дишане.

В легнало положение или друго удобно, насочваме вниманието си към пъпа

1.Издишване чрез свиване на коремната стена навътре /може многократно като помпа/ 2. вдишване бавно, издувайки предната коремна стена напред 3 Издишване чрез свиване коремната стена навътре.

Тук използвам дишане махало като вдишвам и издишвам визуализираме движението на въздуха в коремната област във форма на полегнала и изправена осмица.

Техника на изпълнение гръбно-диафрагмено дишане

Най трудна е техниката на изпълнение на гръбно-диафрагмено дишане. За улесняване заставаме в поза Рало………той прави Ваджрасана /седнал на коленете си/ заб. поза рало е най-полезна, защото тук е намалена или дори фиксирана подвижността на ставно-мусулните образувания в областта на рамото и ключицата, както и на предната част на диафрагма, предна коремна стена. Разгъването на бял дроб става за сметка на максималното сливане на ребренно-поясния дял на диафрагмата.и така въздухът навлиза най-много в долните дялове на белия дроб, които са най-обемисти. Визуализираме тялото и отчетливо възприятие на движенията на диафрагмата. Издишане

Техника на средно-ребрено дишане.

Чрез него се изпълват средните дялове на бял дроб, за сметка на разширяване на гръден кош в хоризонтална посока. Като ребрата се вдигат нагоре. Това дишане е характерно за някои жени и хора водещи заседнал живот, които поради постоянна приведености и нерядко поради затлъстяване на предна коремна стена и кухина притискат диафрагмата и не й позволяват да извършва нормални дихателни движения. Това дишане се извършва в изправено, седнало и ли легнало положение. Насочваме вниманието към ребрата. Издишване и като свиваме ребрата изтласкваме въздуха през носа. При вдишване само ребрените мускули вземат да вземат участие в дишането, като съзнателно изключваме дейността на диафрагмата от дихателния процес. Това е най-ефективно икономично дишане, характерно е за добре тренирани хора – спортисти и физ. раб-ци. Разгъването на долните дялове на бял дроб, които са най-обемисти, става за сметка на слизането на диафрагмата на долу към коремната кухина. Когато предната част на диафр. Слиза надолу тогава предната коремна стена изпъква напред – тогава говорим за коремно дишане. Когато слизат и задни части на диафрагма, съпътстващо с издуване на гърба в областта между плаващите ребра и хълбоците, имаме гръбно – диафрагмено дишане. Техника на изпълнение – изправено, седнало или легнало положение, внимание насочено към ребрата. Насочваме вниманието към ребрата. Издишване и като свиваме ребрата изтласкваме въздуха през носа. При вдишване само ребрените мускули вземат да вземат участие в дишането, като съзнателно изключваме дейността на диафрагмата от дихателния процес

Техника на горно-ключично-дишане

При естествени и нормални условия това дишане не се наблюдава като самостоятелно, а в комбинация с други типове дишане. Когато организма е в стрес, уплаха. При нормални условия средните дялове на бял дроб се наблюдава в комбинация с средно-ребрено дишане, както при някои жени така и при хронично болни от сърдечна или белодробна недостатъчност. То е най-малко ефективно дишане с голям разход на мускулна енергия и се поема съвсем ограничено кол. въздух Техника на изпълнение - право, седнало, легнало - внимание към върховете на дробовете в областта на ключиците. След пълно изд. Вдишваме единствено чрез повдигане на раменете, като се стремим въздуха да пълни само върховете на б. дробове. Издишваме бавно смъквайки рамене надолу без участие на корема и гр. Кош

Алтернативно дишане /вдишване лява ноздра, задържане, издишване през дясна, задържане, вдишване дясна, задържане, издишване лява/. Среден пръст на третото око визуализиране и разтриване там, по време на техниката средния пръст стои на третото око.

Техники и дишане за подмладяване в ритъм 8

Поза полу-свещ - дишането е през лицето, активиране на енергията и въртене /8 пъти/

Въртене на ушите по всички точки

Дърпане, пощипване на кожата под ушите, започвайки от брадата настрани.

Поза Гарван и раздвижване на енергията 6 пъти АУМ

Разтриване на ръцете, разтриване,

Вдишване през щитовидна жлеза

Вдишване през 3-то око

Вдишване през теменната кост /точката във вдлъбната ямка под черепа/

При трите типа дишане - вдишване 5 АУМ , задържане 5 АУМ ръцете дълбоко над главата с преплетени пръсти, 5 издишвания АУМ, ръцете с длани надолу/

„Йога” на Марин Маринов Ст. Станев и Ил. Карачолев +записки Ани

 

Wednesday the 25th. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!