Печат

Да пречистим себе си, дома и природата, сред която живеем!

Да пробудим добрата страна на поне един човек до себе си!

Да залесяваме зелени огради: дървета, храсти и цветя в училища, детски градини, паркове!

Да съхраняваме традициите и да ги развиваме!

Да възстановим читалищата и дейността им!

Да предоставим възможността на бъдното поколение да черпи от извора на културата и традициите ни!

Да споделяме опитностите и възможностите си с тези, които имат нужда от тях!

Да сътворяваме, даряваме и да се грижим с любов!

Да всмукваме живителна мъдрост от корените ни, да съществуваме в любовта на Създателя ни, да въплъщаваме добродетелността в живота ни!

 

Saturday the 17th. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!