Печат

Алкилозиращ спондилоартрит, автоимунно заболяване, започващо с остеоартрит и завършващо с трайно дегенеративно изменение на ставите на гръбначния стълб до изкривяването му под формата на въпросителен знак.

Обявявайки я за неизлечима, официалната медицина произнася диагнозата на тази болест като присъда, обрича на отчаяние болните и техните близки, отнемайки им най-човешкото чувство – надеждата за здраве и живот.

От гледна точка на науката за живота – биологията, болните не са обречени, ако се спазват природните закони. За целта, нека да си припомним три позабравени аксиоми:

 1. Всеки човек, който е роден без физически или умствени недъзи, трябва безпроблемно да се приспособява към условията на околната среда. Да бъде здрав и жизнеспособен. Ако пострада от нещо, не трябва да се възприема като болен, а да се възстанови по най-бързия и ефикасен начин.

 2. Всеки човек живее в симбиоза с невидим за невъоръжено око микросвят – бактерии, гъбички, вируси и едноклетъчни паразити, чието количество и жизненост зависят и се контролират от защитните сили на организма, известни като имунна система.

 3. Човешкото здраве е в пряка зависимост от адаптацията към евентуално неблагоприятно действащите фактори и от успехите или неуспехите в жизнената конкуренция с микроорганизмите.

Ако под въздействието на външен неблагоприятно действащ фактор - в това число и храна, химия, радиация и други подобни, накърнени емоции - част от силата на имунната  система отива за противодействие на пораженията: например рани или стрес. Броят на контролираните до този момент микроорганизми рязко нараства и те нарушават хармонията в човешкото тяло, посягат на жива плът – лигавици, жлези, съдове и други, като успоредно с това замърсяват кръвта с токсините си. Защитните сили реагират моментално и в мястото на сблъсъка, човек изпитва дискомфорт и неприятна симптоматика – температура, сърбеж, секрет и др. Именно с тази симптоматика се занимава официалната медицина. Използва се сложна техника за изследване и диагностика на настъпилото изменено състояние, измислят се хипотези за здравния статус и се назначава лечение. Резултатите от този подход са ясни.

Какво предлага науката на живота?

I.  Да отстрани действието на вредните фактори.

II. Да се почистят вътрешните органи и тъканите на клетъчно ниво.

III. Да се осигури качествена храна и целеви хранителни добавки за:

1.                       Нормализиране на хормоналния баланс.

2.                       Нормализиране на макро-микроелементния баланс.

3.                       Нормализиране на алкално-киселинния баланс.

4.                       Да се осигурят необходимите витамини и антиоксиданти.

5.                       Да се осигурят необходимите ензими.

6.                       Да се осигури нормална проходимост на кръвоносните и лимфните съдове.

7.                       Храната да съдържа пълния набор от незаменими аминокиселини и достатъчно суровина за производство на клетъчни регулатори.

IV.       През цялото време да се поддържа високо ниво на енергетиката (АТФ).

V.          Да се подсигурят субстанции за ремонт на повредения генокод в пострадалите тъкани и клетки.

VI.        Да се освободят енергийните блокажи в съответните енергийни меридиани и центрове.

Посочените изисквания съставят общ стратегически план за възстановяване на здравето при всяко хронично заболяване, нещо като подготвителна база за осъществяване на индивидуален план за всеки човек поотделно. Но преди да се изработи индивидуален възстановителен план, организмът трябва да се подсигури с достатъчно енергиен и субстанционен ресурс, теренът трябва да е изчистен, а пътищата, по които ще се извозват отпадъците и ще се доставят необходимите елементи трябва да са проходими. Принципно много близък подход на основния ремонт на жилище…

В текста умишлено са избегнати думи, свързани със заболявания и диагнози. Тези думи носят дисхармонична вибрация. Позитивното мислене е в основата на пътя към здравето. А силата на мисълта, желанието да сте здрави и представата, че сте го постигнали, ще са пътеводната ви звезда към осъществяването му.

 

 Христо Христов

 

Wednesday the 25th. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!