Печат

Историйо, ти страниците свои днес разкривай и с велики имена и факти ни обливай!

 

Котел е заселен в началото на османското владичество от търсещите спасение българи от околните градове и села. Най-ранните сведения за него има в регистър от 1486 г. През първите векове на чуждото владичество са го населявали дервенджии (пазели проходите през Балкана) и джелепи (търговци на добитък – в случая овце). Срещу тези задължения към централната власт Котел получава сравнителна независимост – общинско самоуправление, самостоятелен избор на местен управител, освобождаване от някои данъци. Това, както и стопанският възход през 18-19 век, търговските контакти, ревностната православна вяра от котленци (много от които пътували до Йерусалим и Света гора) допринасят за превръщането му в активно средище на българската култура и просвета, на борбите за църковна самостоятелност и национална свобода.

От Котел са родом кап. Г.Мамарчев (офицер в руската армия), Г.С.Раковски (един от главните идеолози на национално-освободителното движение), възрожденците Неофит Бозвели, д-р П.Берон (съставител на прочутия ”Рибен буквар”), Софроний Врачански (най-яркият представител на котленската книжовна школа, преписал “История славянобългарска”, донесена лично от Паисий Хилендарски през 1764 г.), Стефан Изворски, Иван Кишелски, Васил Берон. Тук са родени и обществениците Гаврил Кръстевич, Алеко и Стефан Богориди и др. През 1812г. тук е открито първото в нашите земи елино-българско училище. Градът дава много войводи, хайдути, революционери, опълченци, четници в четите на Х.Димитър, П.Волов, Хр.Ботев. Васил Левски основава тук революционен комитет. Тежки времена изживява градът при кърджалийските набези. Индже прави опит да го нападне и ограби, но жителите му издигат триметрова каменна стена и отблъскват разбойниците.

Все пак Котел е горял през 1848 г. и 1863 г. По време на Освободителната руско-турска война в околностите му се водят сражения. В самия град отсядат опълченските дружини, щабът на опълчението с ген.Столетов, както и норвежкият хусарски полк под командването на А.Пушкин, син на гениалния руски поет – А.С.Пушкин. След Освобождението през 1894 г. Котел преживява най-опустошителния в своята история пожар, в който по-голямата част от града остава под пепелищата. Оцелява само днешната махала Галата, даваща приблизителна представа за стария град. Характерен за града и района е народният занаят килимарството, представящ Котел като най-стария център на художествената тъкан у нас, придобил световна известност със самобитната си тъкаческа школа. Градът съхранява ценни реликви от миналото – саркофаг с костите на Г.С.Раковски, сърцето на д-р П.Берон, ръкописи на Левски, Раковски, С.Врачански. В Котел са запазени 110 възрожденски къщи. В него се намира и първото в Европа учебно заведение за народно пеене и инструментална музика. Средното музикално училище “Филип Кутев”, Църквите “Св.Троица” и “Св. Апостоли Петър и Павел” пазят красиви дърворезби от Тревненската школа.

Освен самия град, в района има още четири архитектурно-исторически резервати – селата Жеравна, Медвен, Катунище и Градец.

Жеравна е един от бисерите на България. Всяка сграда от него е неповторим паметник на културата. Тук е родният дом на големия български писател Й.Йовков, както и църквата “Св. Никола”, строена през 1832г., Хилендарският метох, където е преписана “История славянобългарска”, класното училище от 1867 г. Селото е родно място и на С.Филаретов, Р.Попович, Т.Икономов, В.Стоянов.

Медвен има над 120 паметника на културата от епохата на Възраждането. Тук е родният дом на З.Стоянов и на Ст.Бъчваров – големия артист, чието име носи варненският театър, църквата “Св. Марина”, строена през 1882 г.

Из “България – пътеводител”

 

Всяка година с моята приятелка Ваня избираме едно кътче от нашата Родина, в което да се отделим от шумотевицата на големия град и да почерпим мъдрост от изворите му.

Тази година се отправихме към Котел. Аз съм посещавала града преди 28 години, пътувайки на автостоп със съпруга ми, а за Ваня това беше първата среща с него. Исках да и покажа много неща – от старите къщи, съхранили възрожденския ни дух, през музеите, запазили паметта на народа ни; църквите ни, сбрали духовността; традициите ни, в народното творчество и в килимарството…до днешните хора, героите на днешния ден, останали в родния си край, за да го запазят жив за нас – хората на днешна България. Автобусът ни спря на малка, спретната автогара. Търсейки дом за пренощуване, попаднахме в една къща, намираща се на брега на река “Луда Камчия”, на улица “Разбойна”. По-късно разбрах, че улицата носи името на връх в Стара планина, от чието подножие всъщност започва. Случайно или не, реката ни разделяше от света на мъртвите. От нашата къща започваше светът на живите, а зад реката тихо почиваха мъртвите. И отново попаднах между двата свята – между духовния и материалния, а името на улицата “Разбойна” ми показваше живота на Земята в момента – разбой между дух и материя. В къщата, в която отседнахме, имаше голяма мъка – преди година стопанката му бе загубила сина си. Страшно беше да погледнеш в тези тъмни, дълбоки и много тъжни очи…Опитах се да се отърся от болката и да потърся отдушник в живота, в града…но не го намерих. До което и да се докоснех, усещах само болка…и отново заби в сърцето ми въпроса: Защо? Защо? Защо?

Този край е родил и отгледал толкова много титани. Вървиш по улиците и четеш историята на България. Тя и до днес е съхранена благодарение на наследниците на онова велико време, нищо че в музеите няма посетители, нищо че е толкова студено, че в тях и костите ти замръзват от вик – Защоооооо?...Защо оставихме потомците на великите българи, благодарение на които България я има, на нерадостно съществувание. Поисках да ми разкажат за днешните хора – отговориха ми, че няма нищо за казване, пазаруват, записвайки сметките си в тефтери, само две жени тъкат на един стан в бившата килимарска фабрика, има 14-15 жени, които все още тъкат по домовете си, но децата им не проявяват интерес да изучат древния занаят. Няма интерес и от страна на купувачите – чужденците купуват дребни сувенири за спомен. Радват се на някой българин, построил си дом, да им поръча килим, но това се случва рядко и се пази в тайна – да не би да се разбере за поръчката, че другите тъкачки ще завидят за успеха им. Тези хора не осъзнават своето величие, оставайки в родните си места, вдъхвайки им живец от себе си, за да ги има, за да ги съхранят за бъдните дни на България.

Благодаря на Вас, на обикновените хора, които останахте в родните си места и се грижите за паметта на България! Благодаря Ви, от цялото си сърце и душа!
В този край след Освобождението са давали мило и драго за пребъдването на Родината. Построили са първото училище, читалища, църкви, в които и до днес се съхраняват двестагодишни икони (в църквата, в с.Жеравна. За нея са донесени две колони от Израел, пътували с конска каруца една година). В този край местните жители са преживявали със земеделие, животновъдство (отглеждали са овце) и с килимарство. Днес този поминък го няма. Наистина една по една къщите си сменят собствениците и всяка възстановена къща отваря вратите си за идващите през лятото туристи, но за обикновения човек остава неразбираемо: Какво е това - проект? Попитах ги, защо не кандидатстват по някои от проектите на Европейския съюз? Отговориха ми, че нито знаят как да го направят, нито имат пари да пътуват до София.

Ще носим ли още срама по челото? – както е казал Вазов, преди толкова години. Ще продължаваме ли да не забелязваме обикновените хора, на които им е трудно и невъзможно да се пренастроят към изискванията на новото време?... Или ще ги прегърнем с любов и ще им помогнем в живота… Ще оставим ли една вековна традиция - килимарството, пренасяща кодирани познания от предците ни, да си отиде?... Или може би ще отидем заедно с децата си, при тези обикновени-златни българки, отстояващи от векове традицията българска – да поемем и продължим пътя им.

 

С много обич, Елена

 

Saturday the 17th. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!