Печат

Благодаря на Бог, за уникалността на божествения план за развитие на мен, на цялото човечество, на цялата планета и на цялата Вселена!

Благодаря на моето семейство, на моя съпруг, който чрез неуморния си труд, направи мечтата ми реална – духовният център да има база, в която да се осъществява и развива!

Благодаря на децата ми, за любовта, разбирането и подкрепата!

Благодаря на предците ми, за всеотдайността с която ме дариха!

Благодаря на приятелите ми, за взаимността и истинското приятелство!

Благодаря на всички, които успяха да разтърсят същността ми, да я пробудят и разнищят!

Благодаря на тези, които осветиха пътя ми! Благодаря им от цялото си сърце и душа и им се прекланям!

Благодаря на всички, които направиха този божествен план осъществим!

Без всички Вас, днес не бих могла да изживея този празничен ден.

 

 

Здравейте, приятели и добре дошли на откриването на духовен център “Слънце”!

В този център ще се стремим да намерим пътя към обединяването на човечеството.чрез Вярата, Надеждата и Любовта. Този център е отворен за всеки, който носи ДОБРОДЕТЕЛТА в сърцето си и желае да я споделя с другите, за да можем заедно обединени да помогнем на Земята да се отърси от пораженията, които сме и нанесли с агресията и противопоставянето помежду ни, с безконтролното унищожение на растителния и животинския свят, на природните богатства, на водата и въздуха. През последното столетие, човечеството предаде цялата си божествена сила във властта на парите и стигнахме до абсурдното положение - лекарят да не лекува болния, учителят да не учи ученика, изкуството и културата да не са за хората жадуващи за тях, природните ресурси да не са за всички, а природните забележителности да са видими, само ако притежаваме средства.

* Замисляли ли сте се някога, колко би ни поискала Земята, за правото, което ни е дала да се раждаме,живеем, учим, творим и умираме на нея?

* Замисляли ли сте се някога, колко би ни поискал Въздухът, който ежеминутно ни осигурява кислород, за да е възможен животът ни?

* Замисляли ли сте се някога, колко би ни поискала Водата, която утолява жаждата ни ежедневно и без, която не можем?

* Замисляли ли сте се някога, колко би ни поискало Слънцето, за светлината, топлината и енергията, която ни отдава?

* А замисляли ли сте се някога, колко би ни поискал Създателя, за това, че ни е сътворил и ни е дал правото да живеем в това райско кътче от Вселената?

Замислете се!...

Бог, ни е създал с Любов и ни е дал свободната воля, да изберем пътя си към него.

А, ако Той, ни е дал свободата, кои сме ние да се стремим да властваме безразсъдно над растителния и животинския свят, над природните ресурси и забележителности, а в последно време сме се устремили и към Космоса. А и дали е редно да властваме, ако:

* Не сме изучили тялото, в което живее Божественият дух и сме го оставили да страда…

* Не сме приели различията помежду си и не творим ДОБРО по пътя си…

* Не сме се научили да споделяме любовта си към всичко и всички…

* Не сме се научили да отдаваме творческите сили и способности, вложени в нас от Създателя…

Редно ли е да искаме да властваме, ако не сме показали, че умеем да обичаме и да се грижим за сътвореното от Бога?

Показали ли сме на Създателя, че сме пораснали и сме разбрали, че да живееш е отговорност, а не забавление.

Тази е и моята идея – Да покажем, че сме пораснали и сме осъзнали себе си, че сме разбрали пътя си и че сме променили отношението си към себе си, към всичко и всички около нас, че безкрайно обичаме планетата си, нашата майка Земя и сме готови да отдадем любовта и грижата си, за да можем да я предадем на идващите поколения в ред и хармония. Ние всички заедно и всеки един поотделно извървяхме дълъг път на самоусъвършенстване. Минахме през различни школи и учения, натрупахме богат опит и познания. Мисля че вече е дошло времето да покажем какво сме научили и да го приложим в живота.

Защо точно “Слънце” е името на духовния център?

Защото самото Слънце е център, извор на светлина и топлина. Светлината ни дава възможност да виждаме и осъзнаваме света – това е нашето съзнание. Топлината е свързана с активност, жизнена сила и виталност.Този център поддържа нашия живот и нашата психика – мисленето, възприятията, емоциите,волята и постъпките. Това е Азът: Живот. Съзнание. Цялост.

Ние ще работим в три направления:

• Изучаване на самия себе си

• Работа с другите

• Хармонизиране живота на планетата

 

Ще се освободим от рамките на определенията: духовни, материални, религиозни, атеисти, светски, учени и т.н. и ще останем само с името Човек – който живее и твори в света. Ще ни обединява ДОБРОДЕТЕЛТА, която живее във всеки един от нас. Ще пробуждаме способностите си, за да ги отдадем на Всемира.Следвайки принципа на Левски – всеки, който желае ще участва в тази идея според способностите и възможностите си. Предлагам Ви, да се опитаме въдворявайки ред, хармония и любов в себе си, да ги споделим с хората и с планетата на която живеем, като се опитаме да усетим болките и страданията и, да я утешим, да я пречистим и възстановим. Като начало можем да започнем в съвсем близък и лесноизпълним план, започвайки от собствените си домове и градини, след това се пренесем в района в който живеем, ще се погрижим за населеното ни място и когато видим града ни чист, подреден и красив, ще споделим опита си с другите кътчета от нашата страна . След това ще споделим опита си с нашите съседи, а в по-далечен план и с по-отдалечени кътчета от нашата планета, докато тя засияй в цялата си Божествена красота и хармония. Ще протегнем ръка на всички, които са работили в тази посока досега, ще съгласуваме дейността си с проектите за населените места, ще търсим помощта на фирми,заводи,организации,учреждения ,медии, училища, за да може идеята да достигне до всеки един, а тя идеята е:

Нека всеки от нас засади поне едно дърво!

Нека споделим идеята, поне с още един човек, който ще последва нашия пример, а той от своя страна да сподели идеята с други и така ще предаде щафетата нататък, както във филма:”Предай нататък” Специалистите ще ни помагат в избора на дървета, които са най-подходящи за района, в който ги засаждаме. Ще издаваме вестник, който ще отразява нашата работа, в него ще публикуваме идеята и по-този начин ще достигне до по-широк кръг хора. Ще имаме интернет страница, в която ще въведем идеята и така ще достигне до по-отдалечени места. Ще споделим идеята с българи живеещи по света. Аз съм сигурна, че в процеса на работа ще се появят и други възможности. Успоредно с тази идея Ви, предлагам още една:

Пробуди доброто в поне един човек до себе си!

Знаете,че в нас е заложено и доброто и злото и че е въпрос на избор, в коя посока ще наклоним везната. Аз знам, че всеки един от нас е уникален, създаден с много любов. Аз знам, че Създателя, обича всяко едно свое дете и че го боли за всеки един от нас, така като всяка майка я боли за всяко едно от децата и. Аз знам, че трудностите по житейския път са провокирали лошата страна, но също знам, че няма по-голяма сила от Любовта и затова вярвам, че дарявайки Любов по пътя си, ние ще пробудим добрата половина на по-слабите духом от нас. Ние няма да се борим, няма да се противопоставяме, няма да се опълчваме и да спорим, няма да правим революции, а само ще творим добро по пътя си, ще развиваме творческите сили и способности, ще ги споделяме и ще раздаваме Любов. След това ще се захванем и с други идеи например: Да изчистим Земята от натрупаните от човечеството отпадъци, да изчистим водоизточниците, въздуха и т.н., за да покажем на идващите поколения, че предците им не са били само консуматори, а са се стремели и да дават, да се трудят, да споделят и отдават безрезервно Божествената Любов, с която ги е създал Творецът!

Вие сами разбирате, че искаме да създадем един творчески движещ се организъм и че работата ни ще бъде определяна в зависимост от нуждите, потребностите и желанията на хората, които се вливат в центъра, и тъй-като една от най-важните задачи е свързана с възстановяването на горите и насажденията, а засаждането е възможно само през есента и пролетта – първото, което ще свършим е да организираме засаждането на дърветата. Затова се обръщам с молба към всички озеленителни фирми, разсадници, хора, които могат да подарят посадъчен материал, всички, които желаят да участват с труда си, транспорт, инструменти да ни се обадят.

В центъра ще организираме семинари, срещи, представяне на различни култури и изкуства. Ще сформираме кръжоци, курсове и ще работим с всички възрасти. Работата със себе си ще е насочена и към това всеки да може да се изразява чрез музика, чрез танци, чрез поезия, творчески занаяти, чрез темите, които поставяме, например:”Какво ме ограничава в любовта ми към себе си, към всичко и всички?”или “Какво ми пречи в общуването със заобикалящия ме свят?” или “Каква е причината да не се чувствам здрав?” и т.н..Теми обикновени от нашия живот, като дадем приоритет на изказването, споделянето,а не на спора и противопоставянето и по този начин покажем, че

ВСЕКИ ЕДИН Е ЗНАЧИМ и го подкрепим. Ако някой желае в един момент да се научи да рисува, да танцува, да изучава българска шевица,да пише стихове и др., независимо от възрастта си, той може да го направи и в същия момент, той да води група, предавайки и своите умения и способности, в своята област.Всичко от художествената и творческата страна на живота, в зависимост от хората, желанията и способностите им ще се влее в дейността на духовен център “Слънце”, за да може животът ни да е по-щастлив, по-одухотворен и по-хармоничен.

 

17.09.2005 г. Елена

 

 

 

КАНТОР

 

Абстрактен сонет

 

НАЧАЛОТО бе Божия искра
възпламенила мигом светлината
на първата проблеснала зора
обляла в утрото на времената
възникналите райски светове
във възхитителното сътворение –
великолепие от цветове
на грандиозното стълпотворение
от разроили се мъглявини
изпълнили завихрената бездна,
с безброй слънца, планети и луни
разискрили феерията звездна
в импресията си от чудеса
на очарованите небеса.

ИЗ АПОТЕОЗ НА АБСОЛЮТНОСТТА

1. О, Вечност, величава и свещена,
сияние на светлия чертог,
обгърнала си цялата Вселена
и целеустремена на възбог,
проникната от смисъла дълбок
на извисяващото свято тайнство,
в любов развила разума висок
на всемогъщото небесно бранство,
владеещ невъобразимото пространство.

2. Разгърната в безбройни измерения
с условни, паралелни времена,
осмислила в безкрайните владения
възвишената истина една –
изконният стремеж към светлина
излъчвана от обич всеобхватна,
съгряла с ласкавата топлина
на любовта отдайноблагодатна
Вселената, величествено необятна.

3.На всяка от системите лъчисти
си предоставила възможността
да се усъвършенства и пречисти,
за да се влее във всеобщността
от висшите нива на Същността,
и в мисиите предопределени
да сътворят из необятността
от вечните идеи извисени
хармонии божествени и съвършени.

4.Съзряването дълго се формира
из просветляващата необят,
природата безспир еволюира,
превръщайки се постепенно в свят,
на процъфтяване и благодат
и следвайки вселенските закони
разтваря чудодейния си цвят
в съзвучие с най-висшите канони
на съкровените стремления изконни.

5.Духът неспирно се усъвършенства
облитайки рояците звезди
по пътя към духовните блаженства
в превратности от радост и беди,
с прозрението да се прероди
от най-елементарната частица
на Същността, отлитнала преди
от пламъка божествена искрица,
в превъплътяващата се безсмъртна птица.

6.Душата се въздига и пропада
по дългия си всепречистващ път,
когато е неопитна и млада
на съвестта й вътрешният съд
отхвърля непреходността отвъд,
духовната си същност не съзнава,
робиня е на тленната си плът,
със страст като от огнетечна лава
извайва паметник на показната слава.

7.Отричаме вселенските закони,
надменни сме към Същността и тя
пронизва уязвимите ни брони,
разкъсва нишките на гордостта,
обрича на духовна самота.
Егоцентризмът трайно отчуждава
от истинските ценности в света,
обсебени от власт, пари и слава
отхвърляме съдба, която извисява.

8. Щитът от непоколебима Вяра
е лъч от пътеводната звезда
и добродетелта от притча стара,
прогонила без страх и без следа
надвисналата пагубна беда.
Когато истината осенява,
дарява ни с духовна свобода,
въображението засиява
и свръхсъзнанието ни се извисява.

9.Крилата на безсмъртната Надежда,
разперени над неизвестността
от всичко, що съдбата ни отрежда,
разкриват нравствената красота
в проявите на добродетелта,
възнасят ни в лелеяните сфери
на неизповедимата мечта,
укрепват вярата да се намери
спасителният път към търсените двери.

10.Самовъзраждащата се Любов
из лабиринтите на времената
във всеки свят – блажен или суров
изгрява шеметно като зората
над глъбините здрачни на душата,
неустоимият й дивен чар
пресътворява в зрими и сърцата,
превръща я пречистващата жар
от добродетелите в най-възвишен дар.

11.Възвишената Истина незрима
неумолимо шества по света
величествена и неоспорима
кралица на блажените е тя
и фея на невинните цветя,
от лоното й правдата извира
и в култ издига справедливостта,
твори знамението на ефира -
навред да побеждава и да триумфира.

12.От съкровена Вяра окрилени,
в ефира от Надежда ще летим,
с Любов жертвоготовно осенени,
на Правдата в светлика несравним,
сред блесналата Истина без грим,
чрез Справедливостта си извисени
и сред света на Мъдростта незрим,
от добродетелите просветлени,
ще вникнем в Същността и нейните Вселени.

13.Когато истината връхлети
с необходимостта от земно бреме,
не би могло да се предотврати
на предопределеното да вземе
дължимото в условното ни време
на предизвиканата самота
и всеки да прозре и да приеме
приоритетите на Същността
чрез пиетета си към АБСОЛЮТНОСТТА.

14.О, Абсолютност, Същност безусловна,
спонтанна Вечност, ваяла света,
навред огряваща любов духовна,
одушевила необятността
със самородната си красота,
най-святата и съкровена тайна,
самоосъществила се мечта,
изконна съпричастност всеотдайна
на светлината, всеобхватна и безкрайна.

15.С проблясъци за Същността отвъд
почти необяснимото прозрели
по дългия усъвършенстващ път
душите ни, прочистени и зрели,
докосвайки възвишените цели,
вглъбени в собствената си мечта,
трептейки сред съзвучните си трели
в неописуемата красота,
мълвят: “Апотеоз на АБСОЛЮТНОСТТА”


Saturday the 17th. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!