Печат

Различни колела

 

   

 

Стояло си пънче, а на пънчето къщурка.

 

 

 

А в къщурката живеели Мушица, Жаба, Ежко-таралежко и Петльо — Аленото гребенче.

Веднъж тръгнали те из гората — за цветя, за гъби, за дърва и ягоди.

 

Ходили, ходили из гората и излезли на една поляна. Гледат — стои празна каруца. Каруцата празна, но необикновена — всичките й колела различни: едното съвсем малко, другото — по-голямо, третото — средно, а четвъртото — голямо-преголямо колелище.

Каруцата, изглежда, отдавна стояла тук — под нея пораснали гъби.

Спрели се Мушицата, Жабата, Ежко-таралежко и Петльо, гледат и не могат да се начудят. Изведнъж на пътя изскочил заек, също гледа и се смее.

— Твоя ли е каруцата? — попитали те Заека.

— Не, каруцата е на Мечката. Тя я майстори, майстори, не я доправи и я захвърли. Стои си тука.

 

— Хайде да вземем каруцата в къщи, — рекъл Ежко. — Все ще ни свърши някоя работа в домакинството.

— Хайде, — съгласили се останалите.

Започнали да бутат каруцата, а тя не помръдвала. Нали била с различни колела.

Бутали, бутали, а полза никаква! Каруцата ту надясно свърне, ту наляво падне.

И пътят лош, ту дупка, ту буца.

А Заекът се смеел, чак припадал от смях:

— На кого ли е притрябвала тази негодна каруца!

Всички се изморили, но не им се изоставяла каруцата — все ще им свърши някоя работа в домакинството.

 

Пак Ежко се сетил:

— Хайде всеки да вземе по едно колело.

— Хайде.

Свалили колелата на каруцата и тръгнали към къщи. Мушицата бутала малкото колелце, Ежко — по-голямото, Жабата — средното ... А Петльо се качил на най-голямото колело, въртял го с крака, пляскал с криле и крещял:

— Ку-ку-ри-гу-у!

Заекът се смеел:

— Колко са глупави, затъркаляли към къщи различни колела!

 

 

 

 

 

 

 

 

Мушицата, Ежко-таралежко, Жабата и Петльо докарали колелата в къщи и се замислили, какво да ги правят?

— Сетих се, — рекла Мушицата, взела най-малкото колелце и направила чекрък.

Ежко пък поставил на своето колело две пръчки и направил количка.

— Аз също намислих, — казала Жабата и нагласила по-голямото колело на кладенеца, за да се вади по-лесно вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Петльо пуснал най-голямото колело в ручея, сложил воденични камъни и построил воденица.

Всички колела влезли в работа в домакинството:

Мушицата предяла прежда на чекръка, Жабата носела вода от кладенеца и поливала градината, Ежко карал от гората гъби, ягоди и дърва.

А Петльо мелел брашно на воденицата.

 

 

 

Дошъл веднъж при тях Заекът да види как живеят.

Посрещнали го като скъп гост.

Мушицата му оплела ръкавици,

Жабата го нагостила с моркови от градината, Ежко — с гъби и ягоди, а Петльо -— с баница и питка.

 

Засрамил се Заекът.

- Прощавайте, - казал. – Смеех ви се, но сега виждам, че в сръчни ръце и различни колела могат да влезнат в работа.

 

 

Sunday the 22nd. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!