Печат

Под гъбата

 

  

Веднъж силен дъжд застигнал мравката.

Къде ли да се скрие?

Мравката видяла на поляната малка гъбка, изтичала и се скрила под нейната шапка.

 

Седнала под гъбата и зачакала да спре дъждът.

А дъждът валял все по-силно и по-силно . ..

Допълзяла до гъбата мокра Пеперудка:

— Мравчице, Мравчице, пусни ме под гъбата. Цялата се измокрих, не мога да летя!

- Къде да те пусна? – казала мравката. – То за мен няма място…

- Нищо. Все някак ще се сместим.

 

И Мравката пуснала Пеперудката под гъбата.

А дъждът валял все по-силно . . .

 

Дотичала Мишката:

— Пуснете ме под гъбата! Цялата съм вир-вода.

— Къде да те пуснем? Тук и за нас няма място.

— Посместете се малко!

 

Посместили се и пуснали Мишката под гъбата.

А дъждът все валял и не спирал.

 

Край гъбата подскочил с плач Врабчо:

— Намокриха ми се перцата, умориха ми се крилцата. Пуснете ме под гъбата да се поизсуша, да си почина, да изчакам дъжда!

— Тук и за нас няма място.

 

- Поместете се малко, моля ви…

- Добре.

Поместили се, намерило се и за Врабчо място.

 

Изскочил на полянката Заек и видял гъбата.

— Скрийте ме! — викнал той. — Спасете ме! Кума Лиса ме гони . . .

— Горкият Заек, — казала Мравката. — Хайде още да се посместим.

 

Едва скрили заека, дотътрила се Кума Лиса.

- Да сте видели Заека? – попитала тя.

-  Не сме го виждали.

 

Дошла Лисана по-близо, започнала да души:

— Да не би да се крие тук?

— Къде може тук да се скрие?

Врътнала Лисана опашката и избягала.

 

А по това време дъждът спрял и грейнало слънцето.

Всички радостно изскочили изпод гъбката.

 

Мравката се замислила и казала:

— Как стана така? Отначало за мен едва се намери място под гъбата, а после се наместиха петима.

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — изсмял се НЯКОЙ.

Всички погледнали нагоре: върху гъбата седяла Жаба и се смеела:

— Ами че сте! Гъбата . ..

И без да довърши, избягала.

Всички погледнали гъбата и се сетили защо отначало било тясно за един, а после за петима се намерило място.

А вие сетихте ли се?

Sunday the 22nd. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!