Печат

  

 

Трите котета

 

Три котета – черно, сиво и бяло

 

- видяли мишка.

 

… и се хвърлили подир нея.

 

Мишката скочила в кутията с брашно.

 

Котета подир нея, мишката избягала.

 

От кутията излезли три бели котета.

 

Трите бели котета видели на двора жаба и се хвърлили подир нея.

 

Жабата скочила в един стар кюнец.

 

Котетата – подир нея.

 

Жабата избягала.

… а от кюнеца изскочили три черни котета.

 

Три черни котета видели в езерото рибка  …

 

… и се хвърлили подир нея.

 

Рибката избягала,

 

а от водата излезли три мокри котета.

 

Трите мокри котета тръгнали към къщи.

 

По пътя те изсъхнали и станали пак черно, сиво и бяло.

Sunday the 22nd. ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!